tisdag 30 mars 2010

Linnea Hedin och hennes polisanställda släktingar aka "grundärendet" eller om man så vill, hur man byter ostraffad mot kriminellt belastad tjej.

REGISTER I KRONOLOGISK ORDNING FÖR HÄNDELSER/GROVA TJÄNSTEFEL OCH ÄVEN BROTT ENLIGT BRB KAPITEL 14 o 15 sammanlagt 16 paragrafer UTFÖRDA AV FRÄMST HANS ORVESJÖ OCH VICE CHEFSÅKLAGARE ANETTE OLSSON. AVSEENDE FU, ÅTAL MOT EKDAHL 2006-04-25 tom 2007-11-09 (förhandling ägde rum 2007-12-13)2006.01.13- 2006.03.25
Träffar en 21årig tjej som intrigerade,manipulerade samt förnedrade sammanlagt 5st killar samtidigt. (killarna kände inte varandra)

Jag var det senaste nyförvärvet i hennes trupp, så då blev jag den hon för stunden tyckte var mest spännande och följde med hem varje helg. Man blev varse situationen pga att när hon alltid tjatade på att man skulle komma dit hon var, så var minst en av dom andra killarna på plats.


Jag avslutade bekantskapen 26/3 2006 då jag hämtade några tillhörigheter som jag hade i hennes fars lägenhet som hon var boendes i.

Samt ringde till fadern dagen efter och upplyste om att hon återigen förvarade hasch i hans lägenhet, han hade hittat det vid ett tidigare tillfälle då hon var boendes hos honom.Det gjorde jag för att hon aldrig har behövt ta ansvar för sina gärningar. Ex. Som 16åring misshandlar hon sin fars sambo och tvingas flytta hem till sin mor under ca 3år.

Som 18åring misshandlar hon dörrvakten på restaurang Golden Days, hon grips då på plats av polis, men blir ändå bara hemkörd till sin far, trots att vakten vägrade ta tillbaks sin anmälan om våld mot tjänsteman.

Kan man ju undra hur jag fått för mig att hon har en bror/farbror som är polis. (förnekades fom 2009 av polis & åkl ända tills jag fick fram infon)  Nu påstås det vara Linnea Hedins morbror Johan Hassing som är polis och ingen annan i la familja Hedin brrr.

Jag är skeptisk med tanke på den uppoffring Hans Orvesjö och åklagare Anette Olsson gjorde då dom gladeligen satte hela sina karriärer och sin "heder" på spel för den då relativt väl kriminellt belastade tonårstjejen. (jomen, så är det snart fängslas ni. vilken minut som....)


2006-04-24 kl.00:00
Anmälan K58738-06 upprättas på Citypolisen gbg av Pa Maria Lie.


2006-04-24 kl.16:11
Förhör med målsägarna i K58738-06 Linnea Hedin och Björn Hedin hålls på Citypolisen av Pa Maria Lie. Dock framgår det av dokumentet att det "skulle varit en kortedala istället enligt Hans Orvesjö, vilken då stryker "City" och skriver "Kortedala" med blyerts.
Framgår även att det är Hans Orvesjö som är handläggare i ärendet.

Brottsdatum, plats, brott, gärningsman och förekomst av vittnen: 1/4 2006 Vaktmästargången 2, Olaga hot och Ofredande av "Thomas Fredrik Larsson" 0st.


2006-04-24 kl.16:11
Förhör med målsägarna i K58738-06 Linnea Hedin och Björn Hedin hålls på Kortedalpolistation av Pa Maria Lie. (även City står ifyllt och är ej raderat)

Det är då inte längre Hans Orvesjö som är handläggare enligt dokumentet.
Orvesjö har raderat sitt namn.

Brottsdatum, plats,brott,gärningsman och förekomst av vittnen: 1/4 2006 Vaktmästargången 2, Olaga hot och Ofredande av "Thomas Fredrik Larsson" 0st.


2006-04-27 kl.08:08
Vice chefsåklagare Anette Olsson går in i K58738-06 och upprättar FUprotokoll. (hon "blir lottad ärendena 27/1 2007" och dom påstår att ingen åklagare varit inblandad innan 11/1 2007)


2006-04-27 kl.08:09
Beslut om polisledd FU i K58738-06 av Hans Orvesjö, samt tillsättande av FU-ledare iform av Hans Orvesjö utnämner sig själv. (de påstår att dom "hittade ärendet av en slump vid sk "massavskrivningar 28/8 2006" och därav hörs inte Ekdahl förrän ca 5mån senare)


NOTERA HUR DOM "HITTAR ÄRENDET".... det är tur att dom har "massavskrivningar" så att dom kan åka hem och fika lite hos målsägaren 29/8 2006. Tvi dig! vice chefsåklagare Anette OIsson. Ett skepp kommer lastat med rättspatos! Bäst du tar skydd, så du inte drabbas av något så obehagligt som ett samvete Orvesjö. Ska vara jobbigt att bära på har jag hört......


2006-04-27 kl.08:09
Orvesjös kollega Leif Börjesson lägger K58738-06 i "balans". (normalt förfarande 1min senare byta man och inriktning?)


2006-08-23 kl.18:00
Förhör hålls med målsägare Linnea Hedin i K58738-06 och Hans Orvesjö är "förhörsvittne".

Förhöret upprättas aldrig i format "Dur2" varken före eller efter slutdelgivning av FU.
Här påstår Linnea att hon fått hjälp av polisen att identifiera rätt gärningsman "Fredrik Ekdahl".
Samt att dom nu tankar ur hennes mobiltelefon på uppskattningsvis 500-1500st sms. (se 11st på 18mån FU)


2006-08-24 kl.14:28
Orvesjö tar K58738-06 "ur balans" .


2006-08-24 kl.14:30
Orvesjö avskriver helt "Fredrik Ekdahl" som misstänkt för Olaga hot och Ofredande.


2006-08-24 kl14.31
Orvesjö gör en "ajourföring" i K58738-06 och lägger in "Ny personuppgift iform av Fredrik Ekdahl" samt "påför skäligen misstänkt för Olaga hot och Ofredande".

Orvesjö påstår även att Ekdahl uppgivit "egen taxering" 208000kr trots att Ekdahl aldrig varit på förhör hos polisen. Ingen officiell kontroll har utförts enligt Orvesjö.2006-08-28 kl.19:00
Krimjourens Anders Johansson tankar ur Linnea Hedins mobiltelefon på sms. Uppdragsgivare är Hans Orvesjö. Det arkiveras 7sidor med enligt uppgift 24st sms. Dock saknas sista sidan av utdraget samt därtill hörande 6st sms vid slutdelgivning och åtal.

11st sms är skickade ifrån Ekdahls mobilnr 11/8 2006 - 25/8 2006, varav merparten just 11/8 2006. (se E yttedörr insparkad se anmälan K179082-06, K10730-07 samt K53509-07 mot Linnea Hedin mfl saknas helt i FU mot Ekdahl)

Se även åtal i C3-16-144-07 och 403-144-07 i oktober 2007 resp nov 2007 där sista smset av 11st totalt 11st är skickat 25/8 2006 och inget varken före eller efter.

Ändå beläggs Ekdahl med Besöksförbud 11/1 2007 och får så fortlöpande i 3års tid. (överklagar upp i HD och resterande t.o.m. HVR pga visa på det orimliga)2006-08-29 kl.00:00
Hans Orvesjö upprättar en "tilläggsanmälan i K58738-06".2006-08-29 kl.19:51
Hans Orvesjö upprättar samma "tillägganmälan K58738-06" och uppger att Linnea Hedin "anmält genom besök på polisstationen". (står City)

Det framgår i "fritexten" på anmälan K58738-06 att förhöret hölls hemma hos Linnea Hedin pga Hans Orvesjö hade åkt hem till målsägaren. Brottsdatum är 1/4 2006. Linnea uppger nu att hon "fått 200st sms".

Exakt identisk uppgift som samtliga vittnen och även Ekdahl vid "förhör" skall ha vidgett enligt Orvesjö.

Vittnena (2av3 är målsägare i FUn) hörs 1år efter brott och första anmälan. Samtliga vittnen fick ta del av vad som var åklagarens åsikt gällande vad som förevarit i målet innan förhör. Det skedde 14/3 2007 i HVR gbg förhandling om besöksförbud.2006-09-11 kl.15:00
Hans Orvesjö tar in Ekdahl "för att höras i ärende K58738-06". Orvesjö är förhörsledare och ej som uppgivits av han "förhörsvittne". Även det här "förhöret" skrivs inte in i formatet "Dur2" varken före eller efter väckt åtal.

Ekdahl får höra av Orvesjö "det här är inget förhör, utan ett förberedande samtal innan vi tar ställning till att ev. inleda FU" samt "du är inte misstänkt utan vi vill göra allt för att du skall fortsätta vara ren i alla register".


Orvesjö vägrar att tanka ur Ekdahls mobiltelefon på sms med hot ifrån Linnea Hedin, Daniel Sandberg, Patrick Henning Nilsson, Stefan och Johan Hassing(morbror och polis som jag idag vet hade ett av nr är nämnda i min anmälan mot Linnea Hedin). (Hassing var ej namngiven som annat än broder i anmälan K179082-06 mot Linnea pga hennes uppgifter om bror/farbror som är polis)

Orvesjö vägrar att ta in någon som helst uppgift ifrån Ekdahl i förhöret och fabricerar istället svar. Ekdahl uppger även att han har vattentätt alibi iform av direktör för stort statligt verk och komunchef som går i god för brottsdatumet 1/4 2006.

Ekdahl inkommer med anmälningar mot Orvesjö bland annat pga vetskap om Linneas polis/poliser inom familjen Hedin.

Samt att Ekdahl vid förhör förstod att Hans Orvesjö var mycket god vän till familjen Hedin.
Se anmälningar mot Hans Orvesjö K179065-06, K50673-08 och K99631-09.

Samt mot polisman Johan Hassing K161376-09 olaga dataintrång.

Den sistnämnda utreddes aldrig (antagligen ingen annan heller..) och uppges av Herting på UC att Ekdahl "riktat anmälan mot polisman inom polismyndigheten skåne". trots att E uppgivit "hisingspolisen gbg ingripande styrkan mao yttre tjänst".2006-10-05
K58738-06 läggs ned av Hans Orvesjö med motiveringen "fortsatt FU kan ej förväntas leda till rättslig åtgärd".2006-10-06
Hans Orvesjö går in i ärendet K58738-06 och lägger in info om att "Ekdahl vill att man ringer hans mor när man söker hans person" samt hennes hemtelefonnummer. (fanns kvar september 2009 trots 100tals mail telefonsamtal och anmälningar kring det och andra svinerier av Orvesjö)

Därtill lägger Orversjö in info om Ekdahl i "RAR" och "Aspen" som gjort att Ekdahl svårligen kunnat få en rättsprocess värd namnet.

Särskilt som "infon" iform av Orvesjös personliga åsikter om Ekdahl, är mycket kränkande och helt ogrundad i tidigare brottslighet, misstankar eller något som ens kan likna laga skäl.

Såsom det krävs för att få legitimitet till att  skriva in de omdömen om Ekdahls person som Orvesjö gjorde redan 2006 på en helt ostraffad och yrkesarbetande 28år gammal kille.

Ovanstående har styrkts av Länskriminalens Peter K gällande telefonnr och datum.

Därtill styrks resterande uppgifter om kränkande omdömen om Ekdahls person av Orvesjö i K36146-08 där ett antal poliser och åklagare uppges citera Orvesjös omdömen ordagrant gällande Ekdahl.

Samt K50673-08 som är Ekdahls anmälan mot Orvesjö pga Ekdahl var säker på att Orvesjö låg bakom div olagliga husrannsakningar mm. Vilket visade sig stämma.

Ekdahl erhöll år2010 av misstag internutredningens sekretessbelagda material.

Däri framkommer både det ena och andra om hur Orvesjö engagerat sig mer än i det grundärende vilket avslutades 2006-10-05 som Orvesjö var ansvarig för.


Avseende det helt och hållet fiktiva ärendet K59399-06 vilket sedan samtliga handlingar ifrån grundärendet påförs lagom till slutdelgivning av FU C3-16-144-07.2006-04-26 kl.00:00
Anmälan K59399-06 tas emot av Pa Magnus Alesjö på Kortedalapolisstation.


2006-04-26 kl.17:00
Förhör gällande K59399-06 hålls av Pa Magnus Alesjö, med Linnea Hedin tillika ensam målsägare i K59399-06.
Brottsdatum, plats, brott, gärningsman och förekomst av vittnen: 1/1 2006 tom 26/4 2006, Persgatan 4A, Olaga hot och Ofredande samt vittne Britt-Marie Sjöbergh. (påstods vara “det nya vittnet av åkl Anette Olsson 22/3 2007 som då skulle höras..)


2006-04-26 kl.18:48
Beslut om att “FU inleds” i K59399-06 av kriminalinspektör Gösta Alling tillika uppsatt som FU-ledare.


2006-04-26 kl.18:52
Vice chefsåklagare Anette Olsson sätter sig själv som FU-ledare i K59399-06 och upprättar FU-protokoll.


2006-04-28 kl.11:51
Beslut om polisledd FU i K59399-06 och tillsättande av FU-ledare i form av Gunnar Freij som då uppges vara den “tidigare FU-ledaren“. (trots att det enligt officiella versionen vid slutdelgivning påstods vara enkom kriminalinspektör Gösta Alling vilken agerat som FU-ledare)


2006-04-28 kl.11:52
Beslut av Gunnar Freij om att lägga K59399-06 i “balans”.


2006-10-09 kl.- - =okänt
“Ärendebeslut Nedlägges - annat” avseende K59399-06. Beslutet är fattat av Gunnar Freij.


2006-10-12 kl.11:06
"Ärendebeslut Nedlägges - annat” avseende K59399-06. Beslutet är fattat av Gunnar Freij.

2007-01-24 kl.10:11
K59399-06 “Ärendebeslut Återupptas” av vice chefsåklagare Anette Olsson


2007-01-24 kl.10:12
K59399-06 “Beslut om åklagarledd FU” av Anette Olsson.


2007-01-24 kl.10:12
K59399-06 “FU-ledare tillsätts” av tidigare FU-ledare tillika Anette Olsson, som ånyo utser sig själv till FU-ledare enligt ärendehistoriken.


2007-01-24 kl.12:00
K59399-06 “Överföring ärendet till Åkl,m(E-lottning) -


2007-01-25 kl.13:47
K59399-06 är nu lottat och klart, till till just Anette Olsson. (tänka sig)

2007-01-29 kl.- - =okänt
K59399-06 Anette Olsson tillför misstanke om Olaga hot.


2007-01-30 kl.10:20
K59399-06 Anette Olsson tillför misstanke om Olaga hot. (återigen)


HÄR FÖLJER EXEMPEL I BILD PÅ HUR DOM FÅTT GÖRA MED GRUNDÄRENDET PGA SKAPANDET AV DET FIKTIVA. (mkt klipp o klistra för herr O)


Inga kommentarer: