lördag 15 maj 2010

Bevis på internutredning gbg - Lindgren - Orvesjö - Willquist - begår Urkundsbrott mm, samt skapar fiktiva protokoll i efterhand.Anmälan mot div åklagare och poliser pga 2st olagliga personella husrannsakningar. Varav en bevisligen var "reell" då polisen uppgav "han kommer aldrig att få reda på att vi lånat nyckeln" när E mor ej ville lämna ut nyckeln till Es lägenhet till polisen.

Samt hon erhöll även hot om "kan gå till på ett lugnt och snyggt sätt eller så kommer vi med en stor mängd icke civila bilar och personal". (lägger upp föhör med Es mor till styrkande när tid ges)
Här ser man anledningen till att sedermera den icke korrupta chefen för PO1 i nov 2008 "ansågs ha sammarbetssvårigheter med hela övriga ledningsgruppen" och tvingades säga upp sig på stående fot men vägrade och kämpade mot dessa korrupta kräk.
Se poliserna faxar 2/4 till åklagare Stefan Freden på 2a kammaren och upplyser honom om "hans" beslut den 19/3. Internutredningen begår Urkundsbrott och sätter in sitt eget AL dnr i "anmälningsliggaren" (se stämpeln utan datum).Här "varnar" Willquist internutredningschefen Lars Brask och Lars Berglund internutredare samt indirekt Orvesjö om att JO bedriver en utredning sedan Juni 2008 angående det förfarande som Willquist och internutredning samt åklagare hade bedrivit 1/4 - 4/4 2008.Brask var ansvarig och det ansåg även JO i dnr 2839-2008 därav justerar Glimstedt.Enligt "straffprocessuella tvångsmedel RB" så får det här dokumentet bakläxa på flertal punkter.


Lars Brask, behöver man säga mer...Se hur Brask 5/1 2009 skickar skrivelse till Ekdahl där han frågar vad Ekdahl vill. Samt att 5/1 2009 är PM ifrån Orvesjö till bla Brask och länspolismästaren om att "tysta" Ekdahl och hans åsikter och dokument om Brask o Orvesjö mfl.Inga kommentarer: