torsdag 7 oktober 2010

Nu är det exakt 2år sedan hela nuvarande polisledning gbg, hotade, mobbade, låste in Maria Oswaldsson i sitt tjänsterum.

http://www.riksenhetenforpolismal.org/

GLÖM ALDRIG ÅR 2008, LILJEKVIST, OSWALDSSONS MÖTE MED DE KRAFTER AV TOTAL KORRUMPTION VILKEN JAG SJÄLV I 1ÅRS TID OFFENTLIGJORT. (3år i tysthet innan dess)

Till alla känsliga läsare. Dvs icke poliser och åklagare(ty dom är totalt motsatsen vilket ni lär bli varse nu om inte förr)

Ha i åtanke att ALLT SOM jag lägger upp här, det finns i genomsnitt i 3-4st variabler. Även gällandes format URKUND etc. Så det som inte är sant i skrivelserna, PM, uteblivna protokoll, förfalskade i efterhand dito osv osv, det är i princip ALLT SOM DOM HÄVDAR ATT EKDAHL INTE GJORT, HAR GJORT, KOMMER ATT GÖRA.
Det här är 80st åklagare och höga polischefer,kommisarier, kriminspektörer,hela intern gbg, hela polismålsenhetens åklagare gbg, malmö och UC malmös, högmod och fall i vardande.


Intet mindre än 6år inlåsta kan komma på tal om BRB, RB och framförallt den där instansen nere i europa åtlyds.Betänk att ingen av handlingarna är erhållen under det år som merparten av händelserna mot Oswaldsson utspelas dvs 2008.(sekretessen är brutal oavsett vad eller vem, även när man skall bli slutdelgiven tror man, som tar strid med dessa mörka krafter i "rättscentrum gbg".)
Det blir nu ett inlägg som i korta drag skall beskriva och åter belysa lite av vad som verkligen sker inom korrumptionens högborg "rättcentrum skånegatan".


Vad som var "mitt" ärende.


Notera här hur internutredningsenheten lägger in fel och mycket medvetet(pga samtliga "beslut" var ej åklagar eller fara i dröjsmål baserade, enbart i Orvesjös sjuka sinne)


Det är även intressant att se hur Orvesjö faxar åklagaren och upplyser om "åklagaren Fredens eget beslut"!!! F retarderade inspector gadgets...

Det ALnr som hör till min anmälan läggs in i ärendet där jag är misstänkt och det görs så I ALLA FIKTIVT skapade dokument iform av protokoll format Urkund gällande "beslut om straffprocessuella tvångsmedel".


Något som åklagarkräket Freden har den dåliga smaken att gå med på att Orvesjö skapar samtliga 2/4 2008 tillsammans med internutredningsenheten.(se ekdahls polisanmälan 1/4 och då till dags dato ej blivit förhörd pga anmälan mot högre rang än Eliasson som tog upp den)


Sammantaget gör det att det är och det som gör att jag i slutskedet av år 2008 fick en stor mängd dokument vilket påvisar varför dåvarande chefen PO1 Maria Oswaldsson, med de mest vidriga av metoder tvingades att säga upp sig i början av februari 2009.Det som Oswaldsson då hade gjort sig "skyldig till" var att gå emot de gravt korrumperade herrarna, på internutredningsenheten och Riksenheten för polismål gbg, malmö samt UC malmö.


Notera här vilket datum som internutredningsenhetens Ann-Kristine Nyström är såpass talanglös att hon sätter 6/10 2008 när dokumentet skapas i efterhand för att i sin tur täcka upp för Mimer i Eksjö som sitter med sitt luftslott till AMnr.

Vilket är helt i avsaknad av Kdnr.... främst beroende på att ingen polisanmälan har gjorts i det ärendet Mimer påstår sig ha fått ifrån intern- Brask- Willquist- samt Mimer trots att UC och ingen annan skall ha det om det ens existerat!!

Enligt Monica Mimer skall det här ha skett 11/11 2008 först, problematiskt dock att det är även det fiktion ifrån Mimer o co, E och Oswaldsson ville ha ut protokoll på husrann x antal i ett helt annat ärende dvs K36148-08 inget annat.


Med att "gå emot" menar jag då enbart att Oswaldsson var av sådan hävd att dåvarande internutredningschefen Lars Brask skall utföra de mest grundläggande av sina åtaganden.

Det föll inte i god jord kan man säga.


Det rör sig om nästan 6månaders kamp för min del och även Oswaldsson. Jag tar kontakt med Maria Oswaldsson första gången i juni 2008. Hon agerar då korrekt till skillnad från resten av polischeferna i gbg.

Därav är det åter i oktober 2008, Maria Oswaldsson som tvingas vid upprepade tillfällen försöka förmå Brask att ta fram dokument gällande flertal olagliga husrannsakningar vilka uppges aldrig ha ägt rum.Det sker kontakt ifrån Oswaldsson till Brask genom telefon och mailkontakt med dåvarande internutredningschefen Lars Brask,i princip oavbrutet ifrån 3oktober 2008 ända fram till det att Brask den 1/5 2009, skickar en skrivelse till E där han låtsas återigen (har då tom frågat E 4st gånger om han arbetar som piketpolis vid samtal per tele dec08).

I ännu en gång driver med allt som E och Oswaldsson bett Brask utföra iform av polisiärt arbete.


Hela dåvarande ledningsgruppen gbg och med stöd av samtliga åklagare på polismål gbg, malmö och dessutom Peter Herting UC samt Monica Mimer malmö (stationerad Eksjö) är alla inblandade och aktivt deltagande i den här konspirationen vilken hade ett huvudsyfte som är uppenbart, att få väck den icke korrupta polischefen Oswaldsson.

Här ser vi ett av alla fiktiva dokument och AMnr som Monica Mimer är huvudansvarig för, hon uppger i juni 2010 att hon "gallrat hela akten och att inga pappershandlingar existerar längre, sånär som på 1st dokument hos internutredningsenheten gbg".Det är som synes i ett förfarande bestående av hot, trakasserier, ren vuxenmobbning och inte minst ett så "subtilt" budskap som att låsa in Oswaldsson på dennes tjänsterum en hel arbetsdag.


Oswaldsson var den enda i hela göteborg och malmö som ens tog sig tid att försöka få klarhet i såpass solklara brott som falsk Urkund, förvanskning av dito, samt att som i Orvesjös fall genomföra 3st husrannsakningar på 2dagar 19/3 o 20/3 utan samtliga utan protokoll, utan beslut ifrån åklagare eller polismyndighet, utan att kallelse gått iväg.


Internutredningschefen Lars Brask och hans adept Lars-Erik Berglund hjälper Hans Orvesjö att 1/4 samt 2/4 framställa en mängd dokument såsom om de vore gjorda av inte mindre än 3st poliser samt 1 åklagare vid namn Stefan Freden.Freden får en mängd "beslut" faxade till sig ifrån Orvesjö där det står "för din kännedom". Alltså upplyser Orvesjö Freden om Fredens "egna beslut" gällande straffprocessuella tvångsmedel.


Det är faxat ifrån Orvesjös direktanknytning 031-7393636 och även där döljs den i det här fallet förvisso fiktiva urkunden.

Vilket gör att Orvesjös faxnr byts ut mot dåvarande 2a åklagarkammarens nr 031-7394242.

Tråkigt för dig att jag nu har material likt det för sammanlagt 80st av kriminalinspektörer, kommisarier och åklagare.


Det kan inte bli mindre än maximumstraffet 6år som kan komma på tal.

Samt se här vad Monica Mimer chefsåklagare på riksenheten för polismål malmö tar sig för.Monica Mimer skapar ett helt fiktivt AMnr utan något som helst Kdnr tillhörande.

Det hon påstår är bla att E skulle ha överklagat ett beslut, när det i själva verket är som så att internutredningsenheten gbg begår olaga dataintrång i Oswaldssons dator. (vilket sker under hennes påtvingade tjänstledighet som är till och från okt08- feb09)

Monica Mimer gör det här tillsammans med bland annat Hans Orvesjö, Lars Willquist, Ann-Kristine Nyström, Peter Herting, Lars Brask etc etc mfl. (är alltifrån polis gbg, intern gbg, polismåls åkl gbg, dito malmö, samt UC malmö.

Det förstår man kanske när ni har låtit mig som enda svensk sitta och lägga upp den ena omständigheten efter den andra där jag beskriver er som de korrupta ni är.


Med andra ord, jag har till och med skrivelse till länspolismästaren Ingemar Johansson ifrån polis Hans Orvesjö daterad 5/1 2009 där Orvesjö vidger en mycket stor mängd brott.(se samma datum då Brask skickar skrivelse till E..)


Därtill påstår svinet Orvesjö att Maria Oswaldsson är "fd chef PO1" redan då.

Samt NOTERA HUR ORVESJÖ SVÄR PÅ heder och samvete i skrivelse till internutredningschefen tillika "herr glömsk" Lars Brask samt LÄNSPOLISMÄSTAREN Ingemar Johansson 5/1 2009 att HAN EJ ÄR INBLANDAD I HUSRANNSAKAN MOT EKDAHLS MOR.


Ser ju rätt märkligt ut när alla sedan skriver att lille Orvesjö var inte bara det, han gjorde faktiskt 3st husrann och fattade även besluten i samtliga.


Orvesjö skriver i en skrivelse till länspolismästare Ingemar Johansson 5/1 2009 att "E skriver positivt om fd chefen PO1 Maria Oswaldsson pga att hon gett E respons".

Vilket definitivt inte stämmer gällande att Oswaldsson skulle varit "fd" redan 5/1.

Det var en tapper Oswaldsson som kämpade ända fram till början av februari 2009.

Det är sådant material som gör att LKPs chef Carina Persson beodrade Peter Kron att hålla 8st förhör på 7månader med Ekdahl. Sedan var det dags för slutdelgivning med Ekdahl som misstänkt gärningsman pga allt det jag framfört ovan.Ja, nu har jag tjatat i 6månader om att få lämna in sista 100sidorna och få kalla vittnen samt införliva FU i den nu pågående vilket stöder min sak och definitivt gör att samma polischefer och åklagare som var skäligen misstänkta för brott i början av 2009 till och med maj 2010, blir åtalade.Jag är målsägare för sistnämda i och med 4år av brott mot mig. Dock har det aldrig visats upp ett enda av de papperna eller beslut där Bengt Landahl och Jörgen Lindberg fattat beslut osv.

Dock har Orvesjö fått ensam tillgång till den och min utredning K50673-08 där Orvesjö var en av de anmälda.

Vilket resulterade i att det återfinns inte mindre än 3st poliser samt en styck åklagare vid namn Stefan Freden,(återkommer med klockrena PM ifrån Freden till Orvesjö, där Freden svettas) som har fått sin namnteckning samt allt annat tänkbart i formalia och utsaga falskeligen framställd av Orvesjö. Främst pga att dom själva påstår så i skrivelser till internutredningsenhetens Ann-Kristine Nyström i april 2009.

Samt Ekdahl får av den icke korrupta juristen Lotta Fougstedt på chefsjuristfunktionen, till slut se vad det är som Hans Orvesjö har lagt in på E i RAR, ASP och KUT info redan ifrån första förhöret 2006 med ostraffad, yrkesarbetande 28åring.


Därtill tar Lars Brask och rensar ut dom två stycken anmälningar som Ekdahl inkom med redan 2006 mot Orvesjö och kollegan Mårtensson.(olika stationer o FU,... men ändå inte)

Brask är mycket drivande i att få väck Oswaldsson.

Lars Brask fann Oswaldsson vara precis så som gamla krimjouren PO1 avskyr, det vill säga ICKE KORRUPT.


Det här skriver internutredare Ann-Kristine och här har vi ytterligare en skrupellös sådan, där det framgår att ORVESJÖ fått utreda sig själv i 4månader i inte mindre än två FUs som är riktade mot bla Orvejsö mfl i båda fallen, Nyström själv i en skrivelse i format urkund.

Det är som ni kan se självaste Lars Brask dåvarande chef som under samma 4månader dom gick "all in" mot Oswaldsson, också var den som gav Orvesjö ENSAM TILLGÅNG TILL DE AKTER SOM ENDAST INTERNUTREDNINGSENHETEN FÅR LOV ATT FÖRFOGA ÖVER, gissa varför jooo det kan nästan vara ännu sämre att den anmälde polisen får utreda sig själv, än att internutredningsenheten låtsas göra det.

Här ser vi hur åklagare Bengt Landahl är så genial att han lägger ner den sk "FUn" utan att Ekdahl är förhörd i ärendet till dags dato. (pga lägre rang på station vid anmälan mot de poliser + åklagare som avsågs)

Samt ingen av poliserna eller åklagarna har förhörts i ärendet. Det sker först 1månad senare. Vilket framgår i skrivelser ifrån berörda poliser, här till synes med en viss förskjutning ifrån att brott begås av Orvesjö och drängarna, till det att dom tvingas redovisa något som helst, allra minst ett dokument i enlighet med protokoll husrannsakan hos annan samt en styck reell husrannsakan.

En FU som "återupptogs" av riksenheten för polismål i december 2008 pga att JO blev inblandad. (minns Monica Mimers genidrag med fiktiv FU för att återuppväcka en dito aldrig inledd)


GRATTIS SVERIGE och göteborg i synnerhet!Det låter kanske inte anmärkningsvärt i folks öron vad spelar det för roll om det nu påstås finnas grund. "E är ju dömd i ända upp i HD",....,..(erupoadomstolen har dock satt p en stund för deras triumf)
Jo, det är av vikt främst pga att Hans Orvesjö, Lars Brask, Lars-Erik Berglund,Ann-Kristine Nyström, Monica Mimer, Lars Willquist, Peter Herting, Bengt Landahl, Camilla Ström, Gunnar Mårtensson, Leif Börjesson, Annika Kleman, Johnny Calvin, Klas Friberg, Carina Jeppson, Linda Bergwall, Björn Ericson,Barbro Jönsson, Birgitta Blomqvist och länspolismästare Ingemar "pokeringo" Johansson.

Samtliga går samman i dagarna ifrån 3oktober 2008 - februari 2009, de går samman i ett sällan skådat projekt av vuxenmobbning och tillråga på allt mot en ensam kvinnlig chef.


Jag är glad att inte jag själv har fått ett möte med uddevallas stolthet som säger hånfullt efter attentat: "nää, det är väl någon av alla fäder som blivit av med sin vårdnad om barnet/en".Ja tala om ett Sverige som blundar när Maria Oswaldsson kämpar med allt det civilkurage och rättspatos som Sverige nu lallar runt och tror att Barbro Jönsson är belevad med.
Hur kan media låta sig tystas såpass att man inte ens tar upp faktumet att de manliga cheferna LÅSTE IN OSWALDSSON PÅ SITT TJÄNSTERUM EN HEL DAG, HOTADE,MOBBADE OCH TILLSUT FICK OSWALDSSON ATT GE UPP 4MÅNADERS KAMP.


Jag glömmer ALDRIG vad som var skälet till svinens agerande! Det är Oswaldssons förtjänst att inte allt material i fallet Liljekvist försvann i tomma intet såsom var internutredningsenhetens avsikt.

Det är Oswaldssons förtjänst att jag inte redan i november 2008 tog och gjorde slag i saken och agerade likt dessa "satans mördare" som Palme utan tvekan hade sett er vara.
Fredrik Ekdahl Göteborg /edit: Jag har ej tillgång till egen dator och kommer allteftersom att uppdatera det här inlägget med bilderna.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ett nederlag för kåren med sådana svin.

Acer