torsdag 2 december 2010

Dokumentation som visar att JO och RÅ blundat mer än lovligt under diverse utredningar eller snarare vad som borde varit dito.

Jag har nu ett upplägg som kommer att visa i detalj varför det är internutredare Lars-Erik Berglund, fd internchefen samt fd spaningschef Hans Orvesjö som tillsammans skapar i samtliga protokoll format urkund i efterhand (när E inkom med polisanmälan mot dom 1/4) 2/4 2008.Protokoll är ett format vilket inte är så lätt att dölja de systematiska lagbrott vilket är hela Krimjouren PO1s arbetsmetoder sedan 90talets början.


Maria Oswaldsson var och är en hjälte.


Oswaldsson fann att det gubbvälde vilket var "KrimjourenPO1" bestående

av kriminalinspektörer och kommisarier samt samtliga polischefer var av den sorten, att dom svårligen kunde fullfölja rättsäkerheten för landets medborgare.
Jag redovisar i det här blogginlägget fortlöpande fram tills på söndag, hur JO Mats Melin och vice RÅ Guntra Åhlund är högst delaktiga och då även genom dokumentation för mitt påstående. Håll i er.


Notera gärna här hur det i den sk "slutdelgivningen av FUp" saknas både beslut samt protokoll över personell husrannsakan hos ekdahl samt hos anhörig till Ekdahl.

Märkligt att det syns på "beslutet" att det är faxat "till åklagaren som skall ha tagit det" och att det sker 2/4 dagen efter att Ekdahl anmält poliser och åklagare.

Ja här är samma dokument igen. Ser ni någon skillnad???
Enligt dom här förfalskade sändkvitonna som chefsjuristfunktionens Barbro Jönnsson är delaktig i, påstås det vara skickat 18/3 samt 25/3. Uddevalla åklagaren är inte till för att sitta och mörklägga sådant här trams.

Du skall ICKE ta dig friheter såsom du gjort i det här ärendet ända sedan 2008!

Jag har inte ens börjat med att klä av dig den skenheliga hjältegloria som krönt din korrupta skalle sedan bomben i uddevalla.

Jag är till dags dato ej förhörd, i ärendet.


Utan enbart en grundanmälan är upprättad utan att E fått precisera varför han vill anmäla åklagarna och Orvesjö samt drängarna.

Vilket gjort att E fått lämna endast namnen på poliserna samt åklagarna E ville rikta anmälan mot dvs åkl Marianne Andersson, åkl Stefan Freden, fd spaningschef Hans Orvesjö, span Rolf Persson, span Hans Olof Withfeldt, kommisarie Leif Börjesson.

Idag kan vi lägga till hela intern samt Anna-Carin Glimstedt på chefsjuristfunktionen samt HVR där hon varit inne i protokoll och skrivet "justerat" men inte när och vad.


Jäkla trist med sådana klåpare till jurister som håller polis och åklagare som konsekvent frångår RB.

Inga kommentarer: