måndag 13 december 2010

FD Uddevalla åklagaren (nu polisiär karriär) som nu tror att OSL 2009:400 är överordnad offentlighetsprincipen och Rättegångsbalkens regleringar.

Den fd Uddevalla åklagaren Barbro Jönsson har under år 2008 blivit handplockad till länskriminalpolisen göteborg.

Där har Jönsson varit verksam som "Stabschef" fram tills hon nyligen blev "befodrad" till Chefsjursitfunktions ansvarig.


Enligt polistidningen.se artikel 12/12 2008, så skall Barbro Jönsson som stabschef för länskriminalpolisen enbart syssla med grova brott.


Barbro Jönsson skall vara länskriminalpolisens spjutspets mot grova brott.


Hur kommer det sig då att den genomkorrupte Barbro Jönsson sitter och sekretesstämplar ärenden för chefsåklagare Annette Olsson gbgs 2a kammare istället?

Samt hur svårt är det att se att tillexempel en FU med 2st (minst om inte fler) fiktiva poliser och fiktiva namn i FUp är ett brott?

Både Alling och Alesjö är fiktiva poliser och det gäller även hela dnr K-59399-06 som är skapat för att helt dölja det verkliga ärendet K-58738-06.

Då avser jag ärendet K-58738-06 gällande 2st sms som skickats 11/8 2006 till en polisanställd Johan Hassings syster Linnea Hedin. (

Nyss nämnda är allt som chefsåklagare Anette Olsson har fått fram på Ekdahl trots 4års FUs och 2st stämningsansökningar.

Det till den ringa kostnaden av 12miljoner kronor i mutor för familjen Hedin till chefsåklagare Anette Olsson, bestående av 4st fastigheter på västkusten.

Barbro Jönsson sitter och förnekar ett flertal personer att få ta del av en enda handling trots att ärendet är både i stämningsansökan och domprotokoll ända upp i HD samt nu i europadomstolen i Strasbourg med beviljat prövningstillstånd sedan mars 2010.

B. Jönsson sekretessbelägger hela FUp i C3-16-144-07 samt 403-144-07
Det är 3personer varav 1st journalist som under år 2010 försöker få ut handlingarna.Barbro Jönsson har mage att påstå att Ekdahl inte har inkommit med något specifiserat påstående till stöd för den begäran om 6.2miljoner kr som E framförde i augusti 2010 till polisledning gbg.


Det kan väl inte bli tydligare än att ni har 19st FUs mot E liggande hos länskriminalpolisen under 24månaders tid samt håller 8st förhör på 7månader samt sedan vägrar att slutdelge Ekdahl FUp.

Ni lägger ner samtliga 19s FUs på en och samma dag 20oktober.

Ni införlivar inte en enda sida i FUp av dom 350sidor som Ekdahl har delgett Peter Kron ( vilket visade sig vara ett misstag, ty Kron är målsägare, beslutsfattare, förhörsledare, anmälningsupptagare i ett och samma FUp mot E ) till stöd för Es oskuld och 80st polischefer, poliser och åklagares brott.Fredrik Ekdahl gbg

Inga kommentarer: