lördag 5 mars 2016

Sanningar och avslut.


Ni är nog många (ja i relativa termer så är ni verkligen många) som tror att jag har försonats med er och era gärningar alternativt att jag är en feg krake, oförmögen till handling, eller rent allmänt "mycket snack och lite verkstad".

Till er vill jag bara säga, jag har varken glömt eller förlåtet er. Tvärtom, ni finns med mig varje dag, timme och till viss del sekund (om än inte aktivt tänkandes på).


Det ni förmodligen tolkar som allt ovanstående (i första stycket), det kan ju lika gärna vara frågan om jävligt god impulskontroll.
Vilket ni förmodligen kan räkna ut själva, då jag aldrig under mina 38 år ens har krökt ett hårstrå på en annan människa.

OBSERVERA, det här inlägget riktar sig EJ till den vålds och narkotikadömda borderline-tjej som startade alltsammans år 2006 och slutligen efter 7 år (varav 3 års internering för E) valde att flytta till det bostadsområde där hennes "plågoande" bott i dryga 30 år (ja ni läste rätt, hon valde att flytta så att hon kunde bo riktigt nära den hon var "rädd" för), utan istället till hennes möjliggörare under åren 2006-2013.


Ja alla ni som kan klassas som nyttiga idioter, medlöpare, illvilliga maktfullkomliga småsinta myndighetsutövare och slutligen i vissa fall - rent av antidemokratiska figurer på högt uppsatta positioner inom Polismyndighet, Åklagarmyndighet och Riksenheten för polismål (som egentligen är samma skit som förstnämnda två kategorier).

Att densamme har två stycken släktningar anställda inom polismyndigheten förnekades först av polis och åklagare (kallades av nuvarande chefsåklagare i Skövde Annette Olsson för "konspirationsteorier") men när efterforskningar av mig ledde fram till just det här och togs upp av advokat Ekbrand under huvudförhandling år 2011, ja då var det bara "irrelevant" samt "saknar betydelse för målet".


Summa summarum, i dag vet jag bättre än att tro att det finns fungerande kontrollmekanismer i Sverige.

Ni låter er inte påverkas av den obefintliga risken av att åka fast (se polismålsenheten, nu omdöpt till Särskilda åklagarkammaren), Justitieombudsmannen, moral, rättsmedvetande eller på barnspråk "vad som är rätt och fel".

Ni skyr  endast en sak, offentliggöranden av era handlingar.
Så nu säger jag åter, jag har inte för en sekund glömt eller förlåtet er.

Det finns en särskild plats för er som gav er på min mor upprepade gånger, samt för er som deltog från år 2010-2013 och gjorde något mot mig som inte någon i dagens Sverige skulle tro på (trots uttrycket "verkligheten överträffar ofta dikten").


Undantaget er som vågade trotsa Polismyndigheten Göteborg och visade prov på stort civilkurage och oerhört mod genom det agerandet. Till er vill jag av djupet av mitt hjärta säga TACK!

Så med det här är mitt sista inlägg gjort (ingen av er undrade över hur "jag" kunde publicera inlägg om er när jag satt häktad).

Min fasta övertygelse är att karma hinner ikapp er och att ni alla får vad ni förtjänar (jag tänker inte själv delta i det, utan överlåter det till, att låta naturen ha sin gång).

/ Fredrik Ekdahl


riksenhetenforpolismal.org

Inga kommentarer: