fredag 22 december 2017

Nya rutiner för jävsituationer inom Rättscentrum Göteborg

Först i december år 2017 erkänner man från rättsväsendets sida, att åklagare och domare verksamma i samma Tingsrätt, har en vänskap som påverkar deras yrkesutövning.
På annat sätt kan man inte tolka det faktumet att Göteborgs Tingsrätt nu tar in en domare (dvs rättens ordförande) verksam i annan stad än Göteborg, när ett mål skall handläggas där en åklagare från Göteborg är målsägare.

Citat hämtat från GT/Expressen: 
"vid förhandlingen i rätten kommer rättens ordförande att vara en person som normalt inte jobbar vid Göteborgs tingsrätt för att undvika en jävssituation."
Min undran är, vad är det som har förändrats sedan år 2011 (då 1st länskriminalpolis och 2st åklagare var målsägare)?

Då tog samma Tingsrätt, genom dåvarande lagman (chef för TR) tillika fd Rikspolischef Stefan Strömberg 
                                             (bild hämtad från "nyteknik.se")

beslut om att ordinarie domare skulle tvingas avstå förhandling nästkommande dag, genom att påstås vara sjuk men få fullt betalt (vederbörande fanns på plats på arbetet) och istället blixtinkallades tidigare lagman (då pensionerad) Stefan Wikmark.
Wikmark som blivit anmäld till JK och JO samt Europadomstolen för sin handläggning av ett mål mot Ekdahl (domvilla i form av att systematiskt ljuga i domskrivning kontra ljudupptagning, samt förvägra vittnen som kallats av försvaret och ej infunnit sig).

Samme Wikmark som varit verksam som domare i över 25års tid i Göteborg.


Att Stefan Wikmark gör precis samma sak år 2011 och avskriver vittnet i form av polisman Hans Orvesjö när denne påstås "polisen har försökt hitta sin kollega som är sjukskriven men ej fått fatt i honom", trots att försvaret genom advokat Ekbrand kräver att få hålla förhöret med polismannen, är föga överraskande (då det är det som är Wikmarks signum som rådman).

Wikmark ljuger ihop att försvaret godtagit att ej höra polismannen (vilket är en uppenbar lögn, vilket framgår av inlagor från advokaten och åberopande av processmaterial där motsatsen framgår).

Man kan förstå att Wikmark njuter av sin ålderdom i sin villa i det väl bemedlade västra Göteborg, efter en sådan här lång och fantastisk gärning inom Göteborgs domstolar.

riksenhetenforpolismal.org
 

Inga kommentarer: