onsdag 7 mars 2018

Maktens arrogans

När en myndighetsperson utreds av JO, då bryr de sig inte.

Men det är få som utreds två gånger om, inom loppet av ett par år.

Det är än färre som ådrar sig allvarlig kritik två gånger om.


Men som om inte det vore nog, det finns de tjänstemän som då känner att de öppet måste håna chefs-JO och allt som denne står för.

Det här sker genom att vederbörande helt ogenerat berättar i pressen om att han fullkomligt skiter i JO och dess kritik.

Att myndighetsutövaren dessutom konsekvent har vägrat utföra sitt arbete (vilket JO både direkt och indirekt kritiserade), det är just det som gör fd chefsåklagaren Lars Willquist så fantastisk.


                                            (bild hämtad från Åklagarmyndigheten daterat 2002)


Chefs-JO Mats Melin utreder Willquist först år 2008, då denne vägrar att utreda polis och åklagare genom att inte förhöra målsägaren samt istället ta privata fikarumssamtal med sina "kollegor" (Willquist yttrande i GP) och därefter lägga ned FU.

Willquist erkänner först det här förfarandet till JO Niklas Englund när denne ringer Willquist helt oannonserat (något Willquist senare riktar kritik mot) men tar senare tillbaks sitt erkännande.

Han gör det genom att i sann sovjetisk anda hävda att anmälaren inte vill anmäla polis (Hans Orvesjö mfl) och åklagare (Stefan Fredén och Marianne Andersson) utan istället "ville anmäla sin livsleda på polisstation".

Chefs JO Mats Melin nöjer sig med att rikta kritik i ärende dnr2839-2008 mot Willquist och tror att vederbörande tar till sig av densamma, ack vad fel han hade..


Willquist känner att han har mer att uträtta med sitt kall på polismålsenheten, det vill säga att kategoriskt arbetsvägra.


Han gör om bedriften och ådrar sig ånyo kritik, nu i ett ärende med en ung man som blir brutalt misshandlad av poliser i samband med en fotbollsmatch.

Kritik mot en åklagare (Lars Willquist) dels för utformningen av ett beslut att inte inleda förundersökning, dels för att denne inte inledde förundersökning när kompletterande uppgifter inkom  (Dnr 6157-2009)


Willquist blir ånyo avklädd av en journalist och berättar än en gång helt öppet, om att han har som enda mål att inte utreda de myndighetsutövare som blir anmälda.

Nedan är hämtat från SR Uppland och dess intervju med Willquist:

- Men utan att ha förhört poliser eller vakter som kan ha funnits på platsen, inhämtat möjliga filmsekvenser från övervakningskameror och så vidare, tycker du att du har gjort en bra bedömning här?
- Ja.
- Men hur menar du då att det är noggrant utrett?
- Jag har gett dig ett svar. Nu får du ge dig, säger Lars Willquist, åklagaren som ledde fallet.

_______________________________________


Lars Willquist är inte unik i det här förfarandet hos Riksenheten för polismål (nu omdöpt till Särskilda åklagarkammaren) tvärtom, han är representativ för dess verksamhet.


riksenhetenforpolismal.org

Inga kommentarer: