söndag 22 juli 2018

Vilket annat land i europa tillåter återkommande polisiära avrättningar såsom Sverige gör?

Svensk polis får gång på gång ta livet av landets befolkning, utan att det får några som helst konsekvenser.


Helgens polisiära insatser resulterade i inte mindre än två stycken ihjälskjutna medborgare, på mindre än ett dygn.


Att svensk polis åker hem till en civilist kl. 02:00 i sällskap av en man i vit rock och där skjuter ihjäl vederbörande, det är enligt flertal poliser på forumet "Flashback", bra eller rent av "fantastiskt bra".
En civilist som inte var misstänkt för något brott annat än att vara ett fall för LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Frågan man ställer sig är, var den ihjälskjutne ens rätteligen i behov av ett LPT eller var det bara en för myndigheter misshaglig individ.
I det andra fallet, verkar det ha varit frågan om obeväpnade personrånare, som var dumma nog att försöka misshandla ingripande polis (den rätten, dvs att misshandla folk, den har bara polisen....).
Om personrånaren verkligen var obeväpnad, då blir det mer jobb för Riksenhetens polismåls åklagare när denne skall skriva av ärendet.

Så vem blir det nu hos Riksenheten för polismål (Särskilda åklagarkammaren) som får äran att skriva av dessa ärenden.

Vem det än blir, så är det en stolt tradition som uppburits av herrar såsom:

Peter Herting
Kristian Augustsson
Jörgen Lindberg
Björn Ericson
Bo Lindgren
Lars Willquist
Bengt Landahl

(frågan gällande: vilket annat land i europa som tillåter återkommande polisiära avrättningar såsom Sverige gör, den frågan var retorisk)


riksenhetenforpolismal.org

Inga kommentarer: